Kontrol af løftegrej

HUSK det årlige lovpligtige sikkerhedseftersyn af løftegrej

Ring til Maskincenter Ringsted, når du skal have lavet det lovpligtige årlige sikkerhedseftersyn af løftegrej, læssere, kraner osv. Vi kan gennemføre det her på værkstedet i Roskilde eller komme ud til dig, gennemføre sikkerhedssynet og ordne formalia.

Kravet om hovedeftersynet hver 12. måned følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 428, § 58: Mindst hver 12. måned skal tekniske hjælpemidler til løft af byrder gennemgå et hovedeftersyn. Hovedeftersynet skal gennemføres af en sagkyndig person. Men det handler ikke kun om at opfylde myndighedernes krav. Det drejer sig også om sikkerheden for dig selv, dine medarbejdere og alle i nærheden af grejet!

NB! Selvom vi har efterset og kontrolleret dit løftegrej som sagkyndig virksomhed, bør du på brugerniveau løbende og mindst én gang om måneden efterse dine maskiner og sikre dig, at sikkerheden er, som den skal være.

Ring til værkfører Thomas Houlind på
40 17 45 72 og aftal det praktiske.